Азбуката и ние 2016

Учениците од II одделение организираа новогодишна приредба насловена „Азбуката и ние“, по повод изучување на печатните букви. По приредбата, родителите и учениците ја разгледаа изложбата од букви изработени од вредните рачиња на вторачињата. Родителите изработија вкусни солени и благи „букви“.