Општински натпревар по математика 2017

На 25.02.2017 година, ООУ Кирил и Методиј беше домаќин на Општинскиот натпревар по математика, на кој учествуваа 11 училишта со 203 ученици од IV до IX одделение. Според неофицијалните резултати, нашите ученици освоија:

IV-1: Ментор - Весна Величковска-Ангелковска
- Атанас Атанасовски - 75 бод. / II место
- Ева Христова - 65 бод. / III место
- Јана Цветановска - 21 бод.

IV-2: Ментор - Адријана Сандева
- Сара Јосимовска 75 бод. / II место
- Лука Трајковски - 55 бод. / III место
- Дијана Алексовска - 55 бод. / III место

V-1: Ментор - Елена Антонова
- Бранка Накова - 100 бод. / I место
- Теодор Младеновски - 71 бод. / II место
- Фросина Коркоска - 71 бод. / II место
- Даниел Коцев - 56 бод. / III место
- Андреј Кузмановски - 40 бод. / пофалница

V-2: Ментор - Лидија Јованчевска
- Ненад Јакимовски - 75 бод. / II место
- Марко Поповски - 72 бод. / II место
- Филип Ефремов - 60 бод. / III место
- Елена Апостоловска - 59 бод. / III место
- Давид Доневски - 29 бод.

VI-1: Ментор - Јасмина Јездиќ
- Кристијан Трајковски - 74 бод. / II место
- Драган Поповски - 55 бод. / III место
- Дамјан Станковски - 15 бод.

VI-2: Ментор - Јасмина Јездиќ
- Филип Георгиев - 90 бод. / I место
- Александар Димковски - 45 бод. / пофалница

VIII-2: Ментор - Габриела Јорданов
- Александар Митковски - 32 бод.
- Дијана Петровска - 30 бод.