Црвен Крст 2017

На 28.02.2017 година, вработените од ООУ Кирил и Методиј проследија предавање за заштита од елементарни непогоди, во организација на Црвениот Крст на Република Македонија.