Посета на експерти 2017 - 1

Денес нашето училиште беше посетено од тим предводен од советници од Бирото за развој на образованието на Република Македонија и експерти по математика и природни науки од Кембриџ, Англија. Во текот на посетата имаа состанок со директорот на училиштето, г-ѓа Ана Петровска, проследија реализација на неколку наставни часови по предметите природни науки и математика во одделенска настава, како и час по биологија. На крајот од посетата се реализира состанок со наставниот кадар кој работи по оваа програма. Наставниците имаа можност да се произнесат за имплементацијата на програмата. Се разменија конструктивни мислења за начинот на имплементација и можности за идна соработка.