Светски ден на водата 2017

22-ри Март - Денот на водата во нашето училиште се одбележа со неколку активности. Учениците од I и II одделение преку слики откриваа какво значење има водата и како рационално треба да се користи.
Еко-пораки, презентација и анимиран филм следеа учениците од III, IV и V одделение, со што се истакна значењето на водата и нејзината рационална употреба.