Ученичка квизотека 2017

На 28.03.2017 година, во просториите на ДКЦ „Карпош“ - Скопје се одржа натпревар во рамките на вториот круг натпревари од „Ученичка квизотека 2016/17“.
Екипата за учество од ООУ Кирил и Методиј беше под водство на менторот Маја Цекова. Во тимот натпреварувачи, нашето училиште го претставуваа ученици од VIII и IX одделение, а за изведбата на ритмичката точка беа задолжени ученичките од VII одделение.
На натпреварот освоивме прво место, што ни' обезбеди учество во финалниот натпревар. Честитки до сите учесници и менторот за постигнатиот успех!