Лешок 2017

Учениците од третите одделенија од Стајковци и Страчинци се дружеа на наставно-научната екскурзија во излетничкото место Лешок, Тетовско и го посетија прекрасниот Лешочки манастир. Екскурзијата е предвидена во Годишната програма на училиштето.