Ликовен конкурс за маски и карикатури 2017

Ликовен конкурс за маски и карикатури, Априлијада 2017 (I и II место) 2017