Настава во природа 2017 - 1

Во периодот од 08-12.05.2017 година, учениците од петто одделение реализираа настава во природа со престој во детското одморалиште „Радости“ во Охрид. Сите заеднички другаруваа и уживаа во прошетките, набљудувањата, спортските и слободните активности, а посебно во вечерната културно-забавна програма.