Час на отворено 2017

Вклучување во меѓународната кампања Outdoor Classroom Day (18-ти Мај), која има цел да ги поттикне децата од целиот свет на учење и игра во природата. Учењето на отворено создава трајни сеќавања, помага да се изгради поголема свест за животната средина и создава можности за самостојно мислење. Децата се поактивни кога играат на отворено - тоа е од суштинско значење за нивниот здрав развој и уживање во детството.