Одбележување на патронат 2017

На 23.05.2017 година, по повод патрониот празник, во училишната библиотека се одржа литературно читање и изложба на книги под мотото: „Народното творештво - богатство и огледало на народниот умотворец“.
Изложбата ја направија учениците од библиотекарската секција на нашето училиште, а на литературното читање учествуваа и учениците од збратименото ОУ „Страшо Пинџур“ од с. Соколарци, Чешиново-Облешево.