Ликовна секција 2017

- Фотографии од ликовната секција ‎2016-2017
- Цртање портрет според гипсен модел
- Подготовка на учениците за приемен испит во средното уметничко училиште „Лазар Личеноски“ - Скопје
- Работа со ученици од VIII и IX одделение, под менторство на предметниот наставник по ликовно образование, Ели Чочова