Летно работно дружење 2017

Во периодот од 19-30.06.2017 година, во просториите на ООУ Кирил и Методиј се одвива интензивен курс по англиски јазик за вработените во училиштето, со акцент на развивање на комуникативните вештини и запознавање со културните вредности Македонија и САД. Курсот се одвива во соработка со Biola University и Crossroads Centre.