Засадување свежи цвеќиња 2017

Вклучување во „Светските денови на акцијата 2017“ / Global Action Days со засадување свежи цвеќиња во училишниот двор, со цел уреден и функционален простор во согласност со потребите за заштита на животната средина.