Светски денови на акцијата 2017

Активности со најмалите ученици во рамки на „Светски денови на акцијата 2017“

Едукација за здрави навики во исхраната на децата со цел развивање на свеста за сопственото здравје