Светски ден на децата 2017 - 2

На 20-ти ноември, по повод Светскиот ден на децата (Universal Children's Day), UNICEF организира прослава низ целиот свет, ден на акција „Од децата за децата“.

Централното и подрачното училиште се приклучија кон иницијативата преку организирање активности наречени Децата Ги Преземаат Училиштата / Kids Take Over Schools, со цел учениците да се поучат за Конвенцијата за правата на децата.