Новогодишна приредба 2017

На 27.12.2017 година, по повод претстојните празници и крајот на првото полугодие, се одржа новогодишна приредба подготвена од страна на учениците од одделенска настава од Стајковци и Страчинци, заедно со нивните одделенски раководители. Приредбата беше реализирана како заедничка активност во рамки на проектот МИО.