Новогодишна претстава 2017

На последниот училишен ден од првото полугодие, учениците од одделенска настава ја проследија новогодишната бајка „Дедо Мраз и волшебната шума“, со познатите актери Ванчо Петрушевски, Дубравка Киселички, Владо Дојчиновски и Перуника Киселички.
Преку игра и забава, со голема доза на хумор, претставата ги подучува децата дека треба да ја сакаат и чуваат природата, со цел да живеат во здрава и чиста средина.