eTwinning 2018

На 15.01.2018 година, во ООУ „Кирил и Методиј“ - Стајковци се одржа обука за едукативната платформа eTwinning, на којa присуствуваа наставниците и стручните соработници. Обуката ја реализираа Елена Блажевска, професор по француски јазик и амбасадор на eTwinning, и Биљана Арсова, професор по англиски јазик. 
Целта на обуката беше запознавање со платформата eTwinning и можностите кои таа ги нуди за наставниците и учениците како нови идни членови на eTwinning. Некои од присутните наставници веќе се регистрираа на платформата.