Општински натпревар по математика 2018

 
На 24.02.2018 година на Природно-математичкиот факултет во Скопје се одржа општинскиот натпревар по математика.
На натпреварот учествуваа и ученици од ООУ ,,Кирил и Методиј “ - Стајковци, заедно со своите ментори и притоа се постигнати следните резултати:
 
Ментор: Весна В. Ангелковска
Ева Христова (V-1) - III место
Ива Димовска (V-1) - пофалница
 
Ментор: Адријана Сандева
Лука Трајковски (V-2) - пофалница
Сара Јосимовска (V-2) - пофалница
 
Ментор: Габриела Јорданов 
Филип Ефремов (VI-2) - II место
Ненад Јакимовски (VI-2) - III место
 
Ментор: Јасмина Јездиќ
Александар Димковски (VII-2) - пофалница
Кристијан Трајковски (VII-2) - пофалница