Круг на хуманост 2018

Денес директорката на ООУ ,,Кирил и Методиј" - Стајковци, м-р Ана Петровска, реализираше посета на Спомен-куќата Мајка Тереза, во чии рамки оствари средба со директорката на Спомен-куќата, г-ѓа Рената Кутерак Здравковска.

На средбата се разговараше за досега реализираната заедничка хуманитарна активност "Круг на хуманост", којa традиционално се реализира во нашето училиште два пати во годината, како и за други потенцијални можности за соработка и остварување активности од заеднички интерес.