Во пресрет на 8-ми Март 2018

Во пресрет на Меѓународниот ден на жената, учениците изработија и ги изложија личните творби на училишното пано.