Едукативни работилници во организација на Црвен Крст 2018

Во периодот од 12-14.03.2018 година, група ученици од ООУ "Кирил и Методиј" учествуваа во низа работилници за подигање на јавната свест за намалување на ризиците од катастрофи (прва помош, заштита и самозаштита во случај на катастрофа, промоција на хигиена), кои се реализираа во тренинг-центарот на Црвен Крст во Солферино, Струга.