Конференција Knowledge Without Borders / Знаење без граници 2018

Од 16-18.03.2018 година, претставници од стручната служба од ООУ ,,Кирил и Методиј" учествуваа на конференцијата Knowledge Without Borders (Знаење без граници), што се одржа во Врњачка Бања - Србија, во организација на Институт за менаџмент на знаењето - Скопје.