Одбележување на Денот на пролетта и Денот на екологијата 2018

Денес (21-ви Март), учениците од ООУ „Кирил и Методиј“ - Стајковци, во рамките на редовната настава и преку низа воннаставни активности, го одбележаа Денот на пролетта и Денот на екологијата.

Учениците со пролетни венчиња прошетаа по улиците, садеа цвеќиња и изработуваа хамери со еколошки содржини.