22-ри Март - Светски ден на водите 2018

Одбележување на 22-ри Март, Светскиот ден на водите, со презентации, квиз-натпревар, видеа, изработка на брошура, дискусија и сл.