Резултати од општински натпревар по англиски јазик 2018

На општинскиот натпревар по англиски јазик, одржан на 24.03.2018 година во ООУ „Лазо Ангеловски“ - Скопје, во организација на Eltam (Асоцијација на наставници по англиски јазик и книжевност на Македонија), учениците од V до XI одделение од нашето училиште ги постигнаа следните резултати:

- Ангела Трифуновска (VI-2 одд.) - II место 

(ментор: Емилија Наумовска)

- Никола Јакимовски (VIII-2 одд.) - III место 

(ментор: Биљана Арсова)

- Александар Миткоски (IX-2 одд.) - V место 

(ментор: Биљана Арсова)

- Лука Трајковски (V-2 одд.) - VII место 

(ментор: Емилија Наумовска)

- Никола Крстевски (VII-2 одд.) - IX место 

(ментор: Биљана Арсова)

Учениците Ангела Трифуновска и Никола Јакимовски продолжуваат со учество на регионалниот натпревар по англиски јазик што ќе се одржи на 21.04.2018 година.

Честитки за сите ученици и нивните ментори.