Доделување признанија 2018

На Франкофонската вечер организирана од ЗПФРМ (Здружение на професорите по француски јазик на РМ - FIPF) и Националната комисија за франкофонија, беа доделени признанија на пет најактивни професори, меѓу кои е и нашиот наставник по француски јазик, Елена Блажевска. 

Честитки за ова значајно признание.