Учество на IV Едуконференција 2018

Во периодот од 31.03.-01.04.2018 година во Струга се одржа IV Едуконференција за наставници и информатичари, на која учествуваа директорот и наставници од одделенска и предметна настава од нашето училиште.

Целта на оваа конференција е подобрување на STEM-образованието и здобивање на учениците со компетенции на 21-от век.

Нашето училиште имаше презентација на проектот „Училишта на 21-от век“, со претставување на Микро:бит проекти изработени од нашите ученици, под менторство на своите наставници.

Наставниците имаа можност да прикажат и објаснат дел од својата наставна пракса преку постер-презентација.