Одбележување на 1-ви Април, меѓународниот Ден на шегата и смеата 2018

Нашите ученици се маскираа во најразлични креативни маски, а за најуспешно и најдобро изработените маски беа доделени дипломи за I, II и III место во секое одделение.