Проект Еко-транспортер 2018

- Селектирање на собраната тетра пак амбалажа и изработка на уметнички дела

- Тимска работа и подготовки за училишниот натпревар