Државен натпревар по македонски јазик и литература 2018

На 19.05.2018 година во СУГС "Орце Николов" - Скопје се одржа Државниот натпревар по македонски јазик и литература, на кој учествуваше и доби пофалница ученичката Стефанија Пешевска од IX-1 одделение, под менторство на предметниот наставник, Марина Димоска.