Семинар по англиски ј. 2018

На 18.05.2018 година се одржа семинар по англиски јазик во хотелот Holiday Inn, на кој присуствуваше предметниот наставник Емилија Наумовска.

Семинарот опфати повеќе теми:

- Embracing differences (Прифаќање на разликите)

- The evolution of the modern coursebook (Развојот на современиот учебник)

- Gamification and practical application for EFL learners (Гејмификација и практична примена за учениците по англиски јазик)

- Upgrading business English lessons (Надградување на часовите по бизнис-англиски јазик)

Семинарот беше во организација на издавачката куќа Express Publishing и на Асоцијацијата на наставници по англиски јазик на Македонија, ELTAM. 

Предавачи на семинарот беа:

- Марџори Розенберг, заменик-претседател на IATEFL (меѓународна асоцијација на наставници по англиски јазик)

- Александра Поповски-Голубовиќ - претседател на ELTAM

- Џорџ Коколас - претставник на Express Publishing