Денови на електротехника 2018

Во периодот од 21.05.2018 до 23.05.2018 година во просториите на СЕТУ „ Михајло Пупин“ се одржа седмата манифестација „Денови на електротехника 2018’’ со учество на 25 основни училишта од Скопје и вкупно пријавени 113 ученици и 23 наставници-ментори.

На манифестацијата учествуваа и нашите ученици Деспина Стојановска, Дијана Петровска и Магдалена Симоновска.