Завршна претстава - II одделение 2018

На 07.06.2018 година, по повод крајот на учебната година, учениците од II-1 и II-2 одделение, заедно со своите одделенски наставници, приредија завршна приредба за своите родители, на која се претставија со повеќе точки - рецитали, драматизации и ритмички точки.