Еко-акција за помалку отпад 2018

Нашето училиште на 15.09.2018 се вклучи во одбележување на Националната акција за чистење на отпад со спроведување на еколошки активности и едукација за правилно управување со отпадот.