Детска недела - ликовна работилница 2018

На 02.10.2018 година, во рамки на Детската недела, учениците од одделенска настава реализираа ликовна работилница под мотото "Јас сум дете и имам свои права".