Час на отворено 2018

Час на отворено со учениците од одделенска настава на 09.11.2018

Третоодделенците учеа да работат со монети и банкноти и пазареа во блискиот маркет, а второодделенчињата се "ослободија" од лошите и навредливи зборови што не треба да ги користат, а засадија убави и пријатни зборови што почесто треба да ги употребуваат.