Златно славејче 2018

На 16.11.2018 година, учениците од I до V одделение присуствуваа на детскиот фестивал "Златно славејче" во концертната сала на Македонска филхармонија.