Посета на фабриката за хартија "Комуна" 2018

На 12.12.2018 се реализираше едукативна наставна посета на фабриката за хартија "Комуна" во Скопје со учениците од четврто одделение, во рамки на проектот МИО. 

Учениците од двете училишта се запознаа со процесот на производство на картони за амбалажа.