Хортикултурно уредување на училишниот двор 2018

На 20.12.2018 година, во ООУ "Кирил и Методиј" - Стајковци се изврши акција за хортикултурно уредување на дворната површина во соработка со ЈП "Паркови и зеленило" - Скопје, кои донираа есенски цвеќиња, зимзелени дрва и жардињери за засадување. 

Во акцијата се вклучија учениците и вработените од училиштето.