Работилници за професионален развој на наставниците по англиски јазик 2018

На 22.12.2018 во ООУ „Круме Кепески“ - Скопје, асоцијацијата на наставници по англиски јазик на РМ, ELTAM, во рамки на циклусот активности за професионален развој на наставниците во 2018 година, насловен "Creative Teachers - Creative Students“, реализира две работилници за наставниците по англиски јазик.  

Темите и предавачите беа:

1. "Assessment for Learning and Effective Feedback" – Д-р Искра Стаменкоска  

2. "Promoting Autonomy in the Classroom Through Teaching Pronunciation" – м-р Ивана Дуцкиноска