Акција за засадување цвеќиња 2018

Садење цвеќиња во училишниот двор на подрачното училиште во Страчинци - донација од ЈП „Паркови и зеленило“