Посета на Природонаучен музеј 2019

На 07.02.2019, согласно програмата за организирање наставно-научни посети, учениците од одделенска настава го посетија Природонаучниот музеј во Скопје. 

Посетата е реализирана со средства од Новогодишниот базар.