Општински натпревар по математика 2019

На 02.03.2019 година, во просториите на ООУ ,,Вера Јоциќ" - Скопје се одржа општински натпревар по математика, на кој учествуваа и ученици од ООУ ,,Кирил и Методиј" - Стајковци и ги постигнаа следните резултати: 

Ментор: Александра Накева

- Александар Додевски (IV-2) - II место

Ментор: Габриела Јорданов

- Ева Христова (VI-1) - III место

Ментор: Јасмина Јездиќ

- Кристијан Трајковски (VIII-1) - пофалница

- Александар Димковски (VIII-2) - пофалница

- Филип Георгиев (VIII-2) - пофалница

Честитки за постигнатиот успех на учениците и нивните ментори!