Посета на општина Гази Баба 2019

Согласно програмата по општество, учениците од IV одделение од централното и подрачното училиште реализираа посета на општина Гази Баба, каде имаа можност да се запознаат со начинот на кој фунционира општината.