Оштински натпревар по биологија 2019

На општинскиот натпревар по биологија, одржан на 23.02.2019 година во ООУ „25-ти Мај” - Скопје, под менторство на наставникот по биологија, Маја Цекова, учество зедоа ученици од VII-IX одделение и ги постигнаа следните резултати:

VII одделение
1. Бранка Накова (76 поени) – III место
2. Елена Миткоска (75 поени) – III место
3. Анастасија Антовска (73 поени) – III место
4. Андреј Кузмановски (65 поени) – пофалница

VIII одделение
1. Филип Георгиев (64 поени) – пофалница
2. Александар Димковски (56 поени) 
3. Драган Поповски (54 поени)
4. Дамјан Станковски (51 поен)

IX одделение
1. Елена Панчева (84 поени) – II место
2. Зорана Станковска (84 поени) – II место
3. Јана Илиевска (69 поени) – пофалница

Честитки за постигнатиот успех!