Европски квиз на пари 2019

На 27.03.2019, во рамките на Европската недела на парите, се реализира меѓународниот натпревар Европски квиз на парите. 

Нашето училиште учествуваше на натпреварот со ученици од VIII и IX одделение, под менторство на наставникот Маја Цекова.

Овој квиз е проект на Европската банкарска федерација, фокусиран на финансиската едукација на учениците од 13 до 15 години.