Посета на Турција во рамки на Erasmus+ проектот "Broken Family Children"

Прва работна посета на координаторот Турција во рамки на меѓународниот Erasmus+ KA229 проект - Broken Family Children / Деца од „растурено“ семејство.

Партнери во овој проект се Македонија, Романија, Полска и Италија.

Проектот е финансиран од Европската Унија, со посредништво на Националната агенција за европски образовни програми и мобилност на секоја од земјите-учесници.