Посета на Полска во рамки на Erasmus+ проектот "Broken Family Children"

Втора работна посета во Колобжег, Полска (25-29.03.2019) во рамки на меѓународниот проект Broken Family Children / Деца од „растурено“ семејство.

Координатор на проектот е Турција, а партнери се Македонија, Романија, Италија и Полска.